• Sưởi ấm Bản Cao 2014: Hành trình đến với Nam Cao

     3,813

   01:33 | 04/01/2015

   “Sưởi ấm Bản Cao 2014” là một trong những chương trình thiện nguyện trên quy mô toàn diễn đàn được phát động và tổ chức hàng năm của Diễn đàn OtoFun, ngoài ra chương trình còn có sự góp sức của Diễn đàn Bác sĩ Nội trú, nhóm thiện nguyện Người tôi cưu mang và rất nhiều sự giúp đỡ, đóng góp cũng như tham gia từ các cá nhân và tổ chức có lòng hảo tâm khác.

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều