• Sơ cấp cứu ban đầu (First aid)

   16-03-14, 18:33
   Sơ cấp cứu ban đầu (First aid)

   Sơ cấp cứu ban đầu là sự hỗ trợ và can thiệp ban đầu của người cấp cứu với người bị nạn, bị thương tích, bị bệnh cấp tính, mục đích là để cứu sống nạn nhân, hoặc làm hạn chế những nguy hiểm đe dọa người bệnh, hoặc ngăn không cho tình trạng xấu đi, thúc đẩy quá trình hồi phục.

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều