• Huyết học RSS Feed

   • Dự phòng bằng Emicizumab ở bệnh nhân hemophilia A có chất ức chế

    Dự phòng bằng Emicizumab ở bệnh nhân hemophilia A có chất ức chế 

    Hemophilia A có đặc điểm là chảy máu tự phát hoặc chảy máu sau chấn thương gây ra do suy giảm hoạt động của yếu tố đông máu VIII. Việc điều trị chuẩn hiện nay cho bệnh nhân hemophilia A với thể chảy máu nặng là truyền tĩnh mạch dự phòng yếu tố VIII từ 2 đến 3 lần mỗi tuần.