• Sẽ cấp chứng chỉ hành nghề y

   27-11-15, 16:06
   Sẽ cấp chứng chỉ hành nghề y
   Sáng 26/11, Thứ trưởng Lê Quang Cường cho biết, Bộ Y tế sẽ đề xuất việc cần có một kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề y quốc gia. Ai vượt qua vòng kiểm tra này mới đủ điều kiện khám chữa bệnh. Việc kiểm tra này cũng sẽ tiến hành định kỳ như thi, cấp bằng lái xe hiện nay.


   Thứ trưởng Lê Quang Cường "Việc kiểm tra này cũng sẽ tiến hành như thi cấp bằng lái xe"

   Đây là một trong những biện pháp góp phần "hậu kiểm" chất lượng đào tạo. Với cách làm như vậy, các cơ sở cứ đào tạo nhưng nếu người học ra trường không được cấp thẻ hành nghề thì sẽ bị ảnh hưởng tới uy tín.

   Về trường hợp ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được phép đào tạo ngành y, dược, ông Cường cho biết: Xét về mặt nguyên tắc và chiếu theo thông lệ quốc tế thì một trường đại học có thể đào tạo được nhiều ngành nếu có đủ năng lực.

   Đoàn thẩm định kiểm tra của Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế đã kiểm tra tại cơ sở của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tại Từ Sơn – Bắc Ninh, ngày 5/10.

   Trong Biên bản Thẩm định hồ sơ và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế mở ngành đào tạo Y đa khoa và Dược học của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, kết luận của trưởng đoàn thẩm định (là ông Đặng Quang Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT) như sau: “Đây là ngành đặc thù nên Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Y tế để thẩm định các điều kiện mở 2 ngành Y đa khoa và Dược học.

   Về cơ bản nhà trường đã chuẩn bị tương đối đầy đủ các điều kiện về đội ngũ bám theo các điều kiện mở ngành (Thông tư 08) và tham khảo các điều kiện mở 2 ngành này tại công văn số 7836 của Bộ Y tế; cơ sở vật chất, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, trang thiết bị, thư viện về cơ bản đã bám theo quy định của Bộ GD-ĐT để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo 2 ngành Y đa khoa và dược học. Hồ sơ đã cơ bản đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư 08.

   Đề nghị trường bổ sung thêm đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành thí nghiệm theo góp ý của các thành viên đoàn thẩm định để đảm bảo theo lộ trình các năm học và khi tăng quy mô đào tạo.

   Đoàn thẩm định ủng hộ việc mở ngành đào tạo Y đa khoa, Dược học trình độ đại học sau khi bổ sung đầy đủ các minh chứng và hoàn thiện Hồ sơ mở ngành. Tuy nhiên, trường cần làm rõ về việc trình thành lập phân hiệu của trường tại cơ sở Từ Sơn mà Đoàn đã thẩm định trên đây và nêu rõ lý do cần thiết đề nghị Bộ cho phép mở 2 ngành nói trên trước khi được thành lập phân hiệu”.

   Theo: Văn Chung - Ngân Anh (VietnamNet)
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác