• Quinvaxem hay Pentaxim?

     4,852

   19:35 | 01/01/2016

   Thứ tự ưu tiên trẻ mắc bệnh khi dịch bệnh bùng phát: 1) Trẻ không được tiêm phòng, không có miễn dịch với bệnh; 2) Trẻ được tiêm phòng nhưng không đầy đủ hoặc hiệu giá kháng thể của văc-xin kém; 3) Trẻ được tiêm phòng đầy đủ bằng loại văc-xin có hiệu giá kháng thể phù hợp; 4) Trẻ đã mắc bệnh và đã có miễn dịch tự nhiên. Clip: VTC14

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều