• Một vài hình ảnh Hội nghị cập nhật về cấp cứu ngừng tuần hoàn theo quan điểm mới 2013

   by
   10-02-14, 23:09
   Một vài hình ảnh Hội nghị cập nhật về cấp cứu ngừng tuần hoàn theo quan điểm mới 2013

   HỘI NGHỊ CẬP NHẬT VỀ CẤP CỨU NGỪNG TUẦN HOÀN THEO QUAN ĐIỂM MỚI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 10/2013

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều