• Một đêm trực ở phòng cấp cứu

     8,643

   23:13 | 20/06/2015

   Một đêm trực ở phòng cấp cứu - Khoảng 9 giờ tối, ca trực đêm của các bác sĩ khoa cấp cứu – bệnh viện Chợ Rẫy bắt đầu. Chưa kịp hoàn tất giao ca, đã lại có thêm ca mới… (19/05/2015). Theo: TV.TUOITRE.VN

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều