• Mô hình cấp cứu trước bệnh viện ở Hà Nam

     4,089

   18:05 | 13/02/2014

   Ngày 17 tháng 7 năm 2013, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học Công nghệ chuyên ngành tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu đối với đề tài: “Xây dựng mô hình cấp cứu trước bệnh viện tại Hà Nam” do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam chủ trì thực hiện

   Comments Leave Comment

   Click here to log in