• Hoc Mai Foundation | Quỹ Học Mãi

     6,142

   00:03 | 24/09/2016

   Quỹ Học Mãi đã giúp hàng trăm bác sỹ Việt Nam và Úc nâng cao tay nghề qua các chương trình trao đổi. Quỹ được thành lập bởi GS Tôn Thất Bách và GS Kerry Goulston 12 năm trước đây. Giáo sư Goulston và một số bác sỹ Việt Nam đã chia sẻ với chúng tôi ý nghĩa của Quỹ đối với họ.

   Comments Leave Comment

   Click here to log in