• GS. Vũ Văn Đính, cây đại thụ của ngành Hồi sức Cấp cứu Việt Nam

     5,465

   02:14 | 11/02/2014

   Giáo sư Vũ Văn Đính là người sáng lập ra ngành Hồi sức Cấp cứu của y tế Việt Nam. Ông đã có nhiều công trình khoa học, cho ra đời nhiều cuốn sách quý về lĩnh vực hồi sức cấp cứu. Ông đã được nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý: Thầy thuốc Nhân dân; Anh hùng Lao động... và được vinh danh "Cống hiến trọn đời"

   Comments Leave Comment

   Click here to log in