• GS Nguyễn Minh Thuyết: 'Học tiến sĩ để khó ai nhổ việc mình'

     5,339

   11:29 | 01/05/2016

   Theo GS Thuyết, do chính sách nhân lực trọng bằng cấp và có nhiều biến động nên người lao động có tâm lý chạy bằng cấp để mọc thêm rễ, để khó ai có thể nhổ mình ra khỏi công việc. Theo: VnExpress/VTC14

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều