• Dự phòng bằng Emicizumab ở bệnh nhân hemophilia A có chất ức chế

   04-09-17, 00:52
   Dự phòng bằng Emicizumab ở bệnh nhân hemophilia A có chất ức chế
   Hemophilia A có đặc điểm là chảy máu tự phát hoặc chảy máu sau chấn thương gây ra do suy giảm hoạt động của yếu tố đông máu VIII. Việc điều trị chuẩn hiện nay cho bệnh nhân hemophilia A với thể chảy máu nặng là truyền tĩnh mạch dự phòng yếu tố VIII từ 2 đến 3 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, việc phơi nhiễm với yếu tố VIII cô đặc liên quan tới sự xuất hiện các kháng thể trung hòa chống lại yếu tố VIII (chất ức chế) ở khoảng 30% bệnh nhân hemophilia A làm cho yếu tố VIII thay thế không còn hiệu quả. Chất ức chế gây ra các biến chứng y học đáng kể và làm giảm chất lượng cuộc sống liên quan tới sức khỏe của bệnh nhân.


   Emicizumab (ACE910) liên kết yếu tố IX hoạt hóa (activated factor IX) và yếu tố X hoạt hóa (activated factor X) để khôi phục chức năng của yếu tố VIII hoạt hóa (activated factor VIII) bị thiếu hụt ở người mắc bệnh hemophilia A. Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên nhãn mở đa trung tâm giai đoạn 3 (phase 3, open-label, multicenter, randomized trial) đánh giá biện pháp dự phòng bằng emicizumab đường dưới da một tuần một lần ở người mắc bệnh hemophilia A có yếu tố ức chế yếu tố VIII (factor VIII inhibitor).

   Thử nghiệm đã tuyển chọn các đối tượng nghiên cứu là những người từ 12 tuổi trở lên, mắc bệnh hemophilia A bẩm sinh ở bất kỳ mức độ nặng nào, có tiền sử nồng độ yếu tố ức chế yếu tố VIII trong máu cao (≥ 5 đơn vị Bethesda/mL), và đang điều trị theo chu kỳ (episodic treatment) hoặc điều trị dự phòng (prophylactic treatment) bằng các thuốc khác (bypassing agents). Đối tượng nghiên cứu đang điều trị theo chu kỳ trước khi được tuyển chọn vào thử nghiệm được chia ngẫu nhiên theo tỷ lệ 2:1 vào nhóm dự phòng bằng emicizumab (emicizumab prophylaxis) với liều 3mg/kg/tuần trong vòng 4 tuần (nhóm A) hoặc nhóm không được dự phòng (no prophylaxis) (nhóm B). Kết quả chính là sự khác biệt về tỷ lệ chảy máu giữa nhóm A và nhóm B. Đối tượng nghiên cứu mà trước đây đã điều trị dự phòng bằng các thuốc khác (bypassing agents) được chia vào nhóm dự phòng bằng emicizumab (nhóm C).

   Tổng cộng có 109 người đàn ông mắc bệnh hemophilia A có chất ức chế được tuyển chọn vào thử nghiệm. Tỷ lệ chảy máu hàng năm là 2,9 sự kiên (95% confidence interval [CI], 1.7 to 5.0) trong số các đối tượng nghiên cứu được chia ngẫu nhiên vào nhóm dự phòng bằng emicizumab (nhóm A, 35 đối tượng nghiên cứu) so với 23,3 sự kiện (95% CI, 12.3 to 43.9) trong số các đối tượng nghiên cứu được chia ngẫu nhiên vào nhóm không được dự phòng (nhóm B, 18 đối tượng nghiên cứu) với sự khác biệt có ý nghĩa 87% cho nhóm dự phòng bằng emicizumab (p < 0,001). Tổng cộng có 22 đối tượng nghiên cứu ở nhóm A (63%) không có sự kiện chảy máu nào so với 1 đối tượng nghiên cứu có sự kiện chảy máu (6%) ở nhóm B. Trong số 24 đối tượng nghiên cứu ở nhóm C mà đã tham gia một nghiên cứu không can thiệp (noninterventional study), thì dự phòng bằng emicizumab cho tỷ lệ chảy máu thấp hơn có ý nghĩa là 79% so với tỷ lệ chảy máu khi được dự phòng bằng các thuốc khác (bypassing-agent prophylaxis) trước đây (p < 0,001). Nhìn chung, có 198 sự cố bất lợi được báo cáo ở 103 đối tượng nghiên cứu dự phòng bằng emicizumab; các sự cố thường xảy ra nhất là các phản ứng tại vị trí tiêm (chiếm 15% đối tượng nghiên cứu). Thuyên tắc huyết khối (thrombosis) và bệnh lý vi mạch huyết khối (thrombotic microangiopathy) được báo cáo ở 2 đối tượng tham gia nghiên cứu mà mỗi đối tượng đều đã có nhiều đợt truyền phức hợp prothrombin hoạt hóa cô đặc (activated prothrombin complex concentrate/APCC) vì chảy máu giữa chu kỳ (breakthrough bleeding). Không phát hiện thấy kháng thể chống lại thuốc.

   Dự phòng bằng emicizumab có liên quan tới tỷ lệ sự kiện chảy máu thấp hơn có ý nghĩa so với không dự phòng bằng emicizumab ở những người mắc bệnh hemophilia A có yếu tố ức chế.

   Tham khảo

   1. Oldenburg J., Mahlangu J. N., Kim B. et al. (2017). Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors. N Engl J Med, 377 (9), 809-818.

   Hà Phương
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều