• Chuyện ít biết về Bác sĩ Nội trú | Là bác sĩ (Lời thơ: Lưu Ngọc Giang, Nhạc: Kiên Thanh)

     6,630

   23:04 | 12/11/2015

   Chuyện ít biết về Bác sĩ Nội trú - Để đạt được danh hiệu "Bác sĩ nội trú", một sinh viên sau 6 năm tốt nghiệp Đại học Y phải thi đỗ và học thêm 3 năm nữa. Không nhiều người biết rằng trong chặng đường 9 năm ấy, họ phải dành công sức và thời gian như thế nào. Sự căng thẳng, mệt mỏi và áp lực là điều vốn có trong công việc của ngành y nhưng với một bác sĩ nội trú, không chỉ áp lực hơn mà ngay cuộc sống cũng có nhiều ảnh hưởng.

   Comments Leave Comment

   Click here to log in