• Chùm ảnh mầu vô giá về miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 (Thomas Billhardt)

   20-03-14, 22:12
   Chùm ảnh mầu vô giá về miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 (Thomas Billhardt)

   Những hình ảnh chân thực do Thomas Billhardt - phóng viên chiến trường nổi tiếng của CHDC Đức thực hiện ở miền Bắc Việt Nam thời kỳ chiến tranh chống Mỹ sẽ khiến nhiều người xúc động mạnh...

   Nguồn: Kiến thức/Thomas Billhardt's Flickr Photostream
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều