• Cây xanh phát triển như thế nào trong môi trường đô thị

   07-08-15, 23:01
   Cây xanh phát triển như thế nào trong môi trường đô thị
   Điều gì sẽ xảy ra với cái tổ chim khi bạn treo nó lên trên 1 cái cây và quay lại đó sau 2 năm? Cái tổ chim vẫn ở độ cao đó hay đã vượt quá tầm với của bạn do cái cây đã lớn lên?

   SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY XANH TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ1
   Mary L. Duryea and Marlene M. Malavasi2

   Đặt vấn đề

   Điều gì sẽ xảy ra với cái tổ chim khi bạn treo nó lên trên 1 cái cây và quay lại đó sau 2 năm? Cái tổ chim vẫn ở độ cao đó hay đã vượt quá tầm với của bạn do cái cây đã lớn lên?


   Hình 1. Nếu có một cái tổ chim trên cây, liệu nó có di chuyển khi cái cây lớn lên?

   Bạn sẽ có câu trả lời cho câu hỏi trên và cho các câu hỏi khác về sự phát triển của cây xanh ở cuối bài báo này.

   Bài viết này dành cho những ai yêu cây xanh và yêu thích trồng cây. Tất nhiên, về mặt sinh lý mà nói thì sự phát triển của cây xanh ở đô thị hay nông thôn thì cũng giống nhau, tuy nhiên chúng ta sẽ tập trung vào sự phát triển của cây xanh trong các thành phố và thảo luận về những yếu tố môi trường ở đô thị ảnh hưởng tới sự phát triển của cây.

   Khi lớn lên, cây phát triển những bộ phận nào?

   Để thuận lợi cho việc thảo luận, chúng ta cần xem lại một số thuật ngữ.

   Cây có 6 bộ phận. Đó là: lá, thân và rễ (được gọi là các cơ quan sinh trưởng) và hoa, quả và hạt (được gọi là các cơ quan sinh sản). Chúng ta sẽ nói về sự phát triển của các cơ quan sinh trưởng là lá, thân và rễ. Sự phát triển của cây là sự gia tăng về kích thước và số lượng lá cây, thân (cành) và rễ.

   Loại cây nào sẽ được nói tới trong bài?

   Cây xanh là những thực vật có hạt, chúng sinh sản bằng hạt. Chúng được phân loại thành thực vật hạt trần và thực vật hạt kín. Thực vật hạt trần là những cây có hạt phát triển ngay trên bề mặt hoặc ngọn của một phần phụ như nón. Ví dụ về cây hạt trần là: cây bách hay cây thông. Thực vật hạt kín là những cây có hạt bên trong các cấu trúc như quả (hạt được bao bọc ở bên trong). Ví dụ như: cây sồi, cây đu, cây thích, cây cọ. Chúng ta sẽ nói về sự phát triển của cả cây hạt trần và hạt kín. Và vì chúng ta sống ở Florida nên sẽ có thêm 1 phân loại trong các cây hạt kín. Cọ là cây hạt kín nhưng chúng khác với sồi, thích và đu vì cọ là cây một lá mầm và có liên quan với cỏ. Sồi, thích và đu là cây hai lá mầm. Bởi vậy, trước tiên, chúng ta sẽ bàn về sự phát triển của cây hạt trần và cây hai lá mầm. Và vì sự phát triển của chúng khác nhau nên chúng ta sẽ có một phần đặc biệt dành cho cọ.


   1. This document is CIR1093, one of a series of the School of Forest Resources and Conservation Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. Original publication date May 1993. Revised May 2009. Reviewed December 2012. Visit the EDIS website at http://edis.ifas.ul.edu.
   2. Mary L. Duryea, Ph.D., professor, and Marlene M. Malavasi, Ph.D., former visiting professor, School of Forest Resources and Conservation, Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville, FL 32611.

   The Institute of Food and Agricultural Sciences (IFAS) is an Equal Opportunity Institution authorized to provide research, educational information and other services only to individuals and institutions that function with non-discrimination with respect to race, creed, color, religion, age, disability, sex, sexual orientation, marital status, national origin, political opinions or ailiations. U.S. Department of Agriculture, Cooperative Extension Service, University of Florida, IFAS, Florida A&M University Cooperative Extension Program, and Boards of County Commissioners Cooperating. Nick T. Place, Dean

   Những yếu tố nào kiểm soát sự sinh trưởng?

   Sự phát triển của cây xanh là sự đáp ứng với môi trường và bản thân tính chất di truyền của cây. (Hình 2)


   Hình 2. Sự phát triển của cây ảnh hưởng bởi cả môi trường và gen

   Môi trường được cấu thành bởi nhiều yếu tố là nước, ánh sáng, nhiệt độ, không khí, sâu hại và yếu tố văn hóa. Tất cả tác độ vào các quá trình sinh lý như quang hợp, và cuối cùng là cây sẽ phát triển khỏe mạnh hoặc phát triển chậm. Đặc tính di truyền của cây cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của cây. Di truyền ở đây được hiểu là: cây thuộc loài gì, nguồn gốc của hạt cây lấy từ đâu hay rất nhiều yếu tố khác (Cây có nguồn gốc từ Nam Floridaa hay từ bắc Carolina?), và cây thuộc họ nào. Các đặc tính di truyền cũng như môi trường sống của nó quyết định cái cây đó sẽ lớn lên như thế nào. Ví dụ cây thông lá dài (Hình 3) phát triển khá tốt. Đặc tính di truyền của nó và môi trường sống của cây hẳn nhiên là tương thích và phù hợp với sự phát triển của cây. Trong khi đó, cây thông lá dài ở hình 4 lại không phát triển tốt được như thế. Liệu có phải do các yếu tố môi trường: bóng râm, nước, phân bón… hay tại đặc tính di truyền của cây? Rất khó để phân tách rạch ròi những ảnh hưởng của môi trường và di truyền, nhưng chúng ta có thể khẳng định rõ ràng rằng cả môi trường và di truyền ảnh đều ảnh hưởng tới sự phát triển của cả 2 cái cây nói trên. Chúng ta sẽ nói thêm về môi trường và di truyền ở cuối bài viết trong phần “ Một vài ví dụ về ảnh hưởng của môi trường đô thị lên sự phát triển của cây xanh.”


   Hình 3. Một cây thông lá dài đáp ứng tốt với môi trường


   Hình 4. Một cái cây nhỏ có phần chóp, trong đó có phần mô phân sinh đỉnh, Lá lớn lên và có phần tăng sinh của thân cây giữa các lá.

   Sự sinh trưởng xảy ra ở đâu?

   Sự sinh trưởng xảy ra ở mô phân sinh. Mô phân sinh là một mô chứa các tế bào có khả năng phân chia tạo ra các tế bào mới. Nhìn chung, trong suốt quá trình sinh trưởng, các tế bào phân chia, dài ra và biệt hóa thành các cấu trúc như rễ và chồi. (Hình 5)


   Hình 5. Thông thường, trong quá trình phát triển, tế bào phân chia, kéo dài và biệt hóa.

   Các mô phân sinh cũng có khả năng tạo ra các mô phân sinh mới, gọi là mô phân sinh sơ cấp. Mỗi mô phân sinh sơ cấp sẽ phát triển thành một cái lá non. Rễ phân sinh thứ cấp phát triển thành rễ mới.

   Sự sinh trưởng trên mặt đất

   Cây phát triển trên mặt đất bao gồm sự dài ra của cành (phát triển chiều cao), phát triển lá và phát triển về chu vi.

   Sự dài ra của cành

   Các cành cây dài ra hoặc phát triển về chiều cao ở ngọn cây (Fig.6). Mô phân sinh ngọn nằm ở những chồi xa nơi đầu cành. Những gì diễn ra đó là các tế bào ở mô phân sinh ngọn phân chia, dài ra và biệt hóa. Những bước mà chúng ta có thể nhìn thấy là (1) Chồi ở đầu cành hé mở, (2) Lá nảy mầm và lớn lên và (3) vùng xung quanh lá mở rộng ra (cành đang lớn dần lên). Những chồi bên phát triển tương tự như chồi ngọn nhưng chúng thường ở trạng thái ngủ và không phát triển cho tới khi được đánh thức sau các hoạt động như cắt tỉa cành.


   Hình 6. Một cái cây nhỏ có phần chóp, trong đó có phần mô phân sinh đỉnh, Lá lớn lên và có phần tăng sinh của thân cây giữa các lá.

   Sự phát triển của lá

   Trong mỗi chỗi, trên bề mặt của mô phân sinh ngọn sẽ hình thành mô phân sinh mới. Mô phân sinh mới này được gọi là lá phân sinh và đây là nơi mà các tế bào phân chia và lớn lên, hình thành lên 1 chiếc lá. Rất nhiều mô phân sinh trên 1 chiếc lá quyết định đến hình dạng của chiếc lá đó. (Hình 7)


   Hình 7. Mỗi chiếc là điều có mô tăng sinh, sự phát triển nhanh chóng của phần tế bào tại vị trí náy quyêt định hình dạng của lá.

   Sau khi lá phát triển, chồi phân sinh (mô phân sinh) được hình thành ở đáy của mỗi cuống lá. Một khi được hình thành, chồi nách sẽ có khoảng không để phát triển thành cành, nhưng cũng có thể nằm yên (không phát triển) trong nhiều năm liền.

   Sự phát triển chu vi

   Giữa gỗ và vỏ cây là một lớp mỏng tế bào phân chia gọi là tầng sinh gỗ mạch. Tầng sinh gỗ mạch này là một mô phân sinh chỉ có rất ít tế bào dày. Mô phân sinh này phân chia và tạo ra gỗ ở phía trong và vỏ cây ở phía ngoài (Hình 8)


   Hình 8. Lớp mạch sinh gỗ tạo ra gỗ ở bên trong và vỏ cây ở bên ngoài

   Từng lớp tế bào tăng đường kính của thân cây và cành. Các tế bào gỗ được gọi là “Xylem”, có nghĩa là gỗ trong tiếng Hy Lạp, chúng mang nước và muối khoáng lên từ rex. Vỏ cây được gọi là “phloem”, có nghĩa là vỏ trong tiếng Hy Lạp. Những tế bào này chứa đường và các chất khác tạo ra nhờ cây.

   Vòng gỗ hằng năm

   Một lớp gỗ mới được thêm vào hằng năm giữa lớp vỏ cây và lớp gỗ cũ mỗi năm. Chúng được gọi là vòng phát triển hay vòng hằng năm và có thể dùng để tính tuổi của cây.


   Hình 9: vòng gỗ hằng năm thay đổi kích thước và độ dày theo mùa mà chúng hình thành

   Trong hầu hết các phần của Florida, vòng gỗ hằng năm thay đổi kích thước và độ dày theo mùa mà chúng hình thành (Hình 9).

   Các tế bào sinh ra ở mùa xuân to hơn với vách tế bào dày hơn. Đó là những vòng gỗ sáng màu, và gỗ này được gọi là gỗ “sớm” hay gỗ “mùa xuân”. Các tế bào sinh ra vào mùa hạ thì bé hơn, và đây là gỗ “muộn” hay gỗ “mùa hè” có mật độ cao hơn và màu tối hơn.

   Vỏ cây

   Tất cả các cây gỗ đều có vỏ cây để bảo vệ cây khỏi sự tấn công của sâu bọ cũng như các ảnh hưởng từ môi trường như lửa hay các tổn thương vật lý. Một vài cây có vỏ có thể chống lại các tổn thương, một số khác dễ bị tổn thương do chúng có lớp vỏ mỏng. Tại sao vỏ cây có các đường lằn và các vết nứt? vì khi thân cây phát triển dày lên, các phần bên ngoài cũng bị phát triển to theo, dẫn đến hình thành nên các đường lăn và các vết nứt. Cuối cùng, lớp vỏ ngoài cùng sẽ bị bong ra (Hình 10)


   Hình 10: Khi cây phát triển theo đường kính ngang, vỏ cây sẽ bị nứt và cuối cùng sẽ bị bong ra

   Phát triển bên dưới lớp đất

   Rễ có thể phát triển theo chiều dài (sự kéo dài rễ) và theo đường kính ngang, và các nhanh rễ bên có thể hình thành

   SỰ KÉO DÀI CỦA RỄ

   Tại đỉnh của rễ cây ra chóp rễ (Hình 11). Phần chóp này bảo vệ rễ và có thể được thay đổi liên tục khi nó ấn sâu qua lớp đất. Phía dưới phần chóp là một vùng mô phân sinh có thể tạo ra các tế bào mới cho chóp rễ và cho sự kéo dài của rễ. Phần tế bào này kéo dài, phân chia và biệt háo thành các phần của rễ. Rễ phát triển theo chiều dài và đâm sâu và lòng đất


   Hình 11: Một phần chóp rễ với phần mô phân sinh tạo ra các tế bào mới cho rễ kéo dài

   SỰ PHÁT TRIỂN THEO ĐƯỜNG KÍNH NGANG CỦA RỄ

   Nhiều người cho rằng rễ không phát triển theo đường kính ngang, nhưng thực sự chúng có diễn ra! Và sự tăng trưởng đường kính kính của rễ cũng giống như sự phát triển của thân cây với sự phát triển của mạch gỗ sinh gỗ (xylem) và vỏ cấy (phloem). Một vài sự khác biệt giữa sự phát triển của rễ và đường kính thân cây là (1) tầng sinh gỗ phát triển không thường xuyên ở rễ dẫn đến rễ có hinh bầu dục hoặc có thể có các mặt cắt ngang bất thường, và (2) có sự khác biệt lớn giữa đường kính của rễ theo tuổi và theo rễ mọc ngang so với rễ mọc thẳng.

   SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RỄ MỚI

   Từ rễ cũng có thể phát triển nên các rễ mới ở bên cạnh, thứ hình thành và trờ thành nhánh của rễ chính. Một vài tế bào nằm ở lớp ở bên trong rễ tạo ra mầm rễ (Hình 11). Phần mô phân sinh mới này phân chia và kéo dài rễ mới ra khỏi rễ gốc, một nhánh bên có rễ được hình thành và phát triển vào bên trong lòng đất.

   Cây cọ

   Sau đây là hai điểm chính về việc phát triển của cây cọ: (1) vây cọ chỉ có một điểm phát triển ở đầu cuối và (2) cây cọ koong phát triển theo đường kính ngang theo tuổi của chúng. Chúng ta sẽ nói về việc cây cọ phát triển cao lên và phát triển rễ như thế nào và việc có một nụ ảnh hưởng đến việc phát triển của nó như thế nào so với các cây khác.

   PHÁT TRIỂN CHIỀU DÀI

   Phần mô tăng sinh ở đầu nằm sâu bên trong tán lá (hình 12). Trong phần mô tăng sinh này là một khối mềm của lá và gốc lá (phần tế bào sơ khởi). Có thể có đến 50 tầng mô phân sinh ở ngọn cây. Các lá cây phát triển liên tục với một chiếc lá nổi lên như cây giáo tại một thời điểm. phần mô tăng sinh ở gốc lá làm cho chiếc lá dài ra, phát triển lớn lên, dày lên và cuối cùng bằng với đường kính của thân cây cọ


   Hình 12: một cây cọ với phần tăng sinh ở đầu cây tạo ra các chiếc lá của nó.

   PHÁT TRIỂN RỄ

   Sự phát triển của rễ xảy ra ở đỉnh rễ như cây hạt trần và cây hai lá mầm. Tuy nhiên, cũng giống như sự phát triển của thân cây, không có sự phát triển theo đường kính ngang của rễ cọ. Rễ cọ vẫn giữ nguyên đường kính kể cả khi dài ra ( dẫn đến sự xuất hiện của bộ rễ hình spaghetti) (hình 13). Sự sắp xếp rễ giảm dần từ trong ra ngoài chủ yếu là để giữ cho thân cây đứng thẳng. Hầu hết các rễ ngang chỉ nằm trong khoảng 40cm trên cùng của đất và phát triển rộng ra ngoài cây cọ đến 4m.


   Hình 13: cây cọ tạo ra bộ rễ phát triển theo chiều dài nhưng không phát triển theo đường kính

   Phát triển theo mùa, vòng đời và tuổi

   Các bộ phận khác nhau của cây phát triển vào các thời điểm khác nhau của năm và các phần, thay đổi theo chủng loạn và khí hậu (hình 14). Một cây điển hình lớn lên với sự phát triển tán vào mùa xuân, tiếp theo là đường kính thân cây và rễ. Tuy nhiên, sự phát triển này có thể diễn ra theo bất kỳ thứ tự nào, và rễ có thể phát triển quanh năm hoặc có 2 chù kỳ phát triển trong năm. Các cây non sẽ phát triển nhiều hơn trong mùa phát triển so với cây già. Độ dài của việc phát triển được quyết định với nhiệt độ, độ dài ngày và nguồn nước.


   Hình 14: Các bộ phận khác nhau của cây phát triển vào các thời điểm khác nhau của năm

   Các loài cây có sự đa dạng lớn về vòng đời. Ví dụ trong khi cây đào chỉ sống 30 năm thì cây sồi có thể sống đến nhiều trăm năm, cây bách là 1600 năm, và cây thông chóp xù có thế lên tới 5000 năm tại khu vực chưa được khai phá trong rừng ( Kramer và Kozlowski 1979). Sẽ có thể có khó khăn cho nhiều loài cây sống trong rừng khi trồng chúng ở thành phố. Một cây trong khu buôn bán chỉ sống trung bình 13 năm, bằng 1/10 so với cây tại khu vực nông thôn (Hình 15).


   Hình 15: Một cây trong khu buôn bán chỉ sống trung bình 13 năm, bằng 1/10 so với cây tại khu vực nông thôn (American forest 1992)

   Chuyện gì sẽ xảy ra với cây khi chúng già đi? Một vài khả năng có thể xảy ra bao gồm: (1) phát triển chậm lại, (2) Cây trở nên dế bị mắc các bệnh và các loạn côn trùng, (3) phần ngọn của cây trở nên dễ bị chết ngược xuống, (4) các vết thương chậm lành hơn, (5) số lượng lá cây giảm đi một cách tương đối so với kích thước cây, (6) số lượng cành chết tăng lên. Tất các các đặc điểm trên có thể thấy ở các cây trong đô thị khi chúng bắt đầy chết hoặc có các đâu hiệu của sức khỏe yêu đi

   Sự phát triển và hình thành cây

   Phần chóp đỉnh cây là phần ở đỉnh của tán cây, còn phần chóp bên là phần năm ở mặt bên của các nhành. Sự ưu thế của ngon cây có nghĩa là phần chóp đỉnh điều khiển những phần chóp khác và ức chế sự phát triển của chúng. Vì thế, cây cọ thường phát triển thằng mà không có nhành (hính 16): chúng là một ví dụ mạnh mẽ của sự ưu thế của ngọn cây. Cây thông lại tỏ ra ít có sự ưu thế của ngọn cây hơn (hình 17). Phần thân chính vẫn chiếm ưu thế, nhưng cành hình thành từ các nhánh bên cho thấy sự ít biểu hiện của ưu thế ngọn hơn cọ. Cây sồi có vể có rất ít sự ưu thế ngọn cây với rất nhiều cành trồi ra từ tán cây (hính 18). Đây là ví dụ của việc sự phát triển có thể thay đổi ở từng loại cây như thế nào.


   Hình 16: cây cọ có sự ưu thế của ngọn cây vượt trội


   Hình 17: cây thông lại tỏ ra có ít sự ưu thế ngọn hơn


   Hình 18: Một cây trong đô thị chỉ sống trung bình 13 năm, bằng 1/10 so với cây tại khu vực nông thôn (American forest 1992)

   Một số ví dụ về sự ảnh hưởng của môi trường đô thị tới sự phát triển

   Cây xanh trong đô thị bị ảnh hưởng tiêu cực bởi rất nhiều yếu tố. Đất bị nén, cây bị cắt tỉa quá mức hoặc không đúng cách, rễ cây có quá ít không gian để phát triển, cây được chống đỡ không hợp lý,…Dưới đây bàn luận tóm tắt về một số các hoạt động và điều kiện môi trường có hại được có ảnh hưởng tới sự phát triển của cây xanh.

   Cắt tỉa cây: Điều gì xảy ra khi chúng ta cắt tỉa cây? Nếu bạn cắt tỉa những chồi ở đỉnh thì những chồi bên được giải phóng và mọc lên những cành mới. Nếu bạn cắt tỉa những thân cây già, có đường kính lớn, 2 điều có thể xảy ra: (1) Từ những chồi cũ có thể mọc ra những nhánh mới và (2) Những mô tân sinh mới phát triển và tạo ra những chồi và cành mới. Sự phát triển cành mới hay gặp nhất ở thực vật hạt kín --- chúng ta đều thấy những chồi mới mọc lên từ những gốc cây sồi, thích hay cây du vừa mới bị cắt. Tuy nhiên cây thông không có chồi cũ và sẽ không mọc ra chồi mới. Và nếu bạn loại bỏ những chồi ở ngọn của cây cọ, nó sẽ chết. Hãy nhớ rằng hầu hết các loài cọ chỉ có một chồi ở ngọn.

   Dựng cọc đỡ: dựng cọc đỡ ảnh hưởng tới sự phát triển của cây như thế nào? Khi trồng một số cây nhỏ, mọi người nghĩ rằng cần phải dựng cọc đỡ cho chúng. Tuy nhiên, những nghiên cứu đã chỉ ra rằng cây xanh đu đưa theo gió sẽ trở nên vững chắc hơn. Những cây có cọc đỡ có xu hướng kém ổn định hơn và đôi khi bị đổ khi chống chịu với gió mà không có cọc (Hình 19). Điều này có thể giải thích bằng cách quan sát sự khác biệt về khả năng phát triển. Khi cây đu đưa trong gió, có sự tái phân bố về sự phát triển đường kính của thân cây giữa phần bị gió thổi và phần không bị gió thổi. “Gỗ phản ứng” được hình thành và gỗ này có vách tế bào to và dày hơn các phần gỗ khác. Do đó khi tiếp xúc với gió, cây trở nên vững chãi hơn và chịu đựng được gió tốt hơn. Vì lí do này đừng chống đỡ cho những cây non trừ khi chúng không thể đứng mà không có cọc. Lưu ý rằng cọ không phát triển phần gỗ nên chống đỡ cho cọ là cần thiết cho tới khi những phần rễ mới đảm bảo cho cọ đứng vững trước ngoại cảnh.


   Hình 19. Chống đỡ cho các cây nhỏ có thể giảm sức chịu gió do làm hạn chế chức năng “gỗ phản ứng”

   Độ nén của đất: Tình trạng đất ở những khu vực trồng cây trong đô thị thường không được để ý đến nhưng điều này lại thường gây ra nhiều vấn đề cho cây xanh. Cây xanh thường bị giới hạn khoảng không gian để rễ phát triển giống như những cây trồng trong chậu. Độ nén của đất có thể do các thiết bị xây dựng, vỉa hè và đường sá, người đi bộ. Điều gì xảy ra khi cây phát triển trong đất bị nén? Một nghiên cứu về giống thông Monterey chỉ ra rằng cây lớn lên trong đất có độ nén cao có ít không gian để phát triển rễ và những phần rễ to không phát triển được tốt trong đất bị nén (Bảng 1). Điều này có nghĩa là cây kém phát triển các cành non – cây thấp hơn và không đủ to trong nền đất bị nén. Điều này cũng xảy ra ở các thành phố, rễ cây không thể phát triển, nước không thể thấm vào trong đất, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng bị suy giảm, và kết quả là cây phát triển nghèo nàn. Và ảnh hưởng cuối cùng là cây trở nên yếu và chết đi. Một số biện pháp để tránh đất bị nén: (1) trộn chất hữu cơ vào trong đất, (2) không cho các phương tiện đi lại tán cây, (3) Khi xây dựng các công trình giao thông xung quanh khu vực cây xanh phải đảm bảo là đất đã khô (đất ẩm thường dễ bị nén) hoặc phủ một lớp mùn dày dưới tán.

   Kết luận

   Cây xanh phát triển trong sự tương tác của môi trường xung quanh với đặc tính di truyền của chúng. Các yếu tố môi trường như nhiệt độ cao hoặc độ nén của đất có thể ảnh hưởng tới các quá trình sinh lý như quang hợp và do đó ảnh hưởng tới sự phát triển. Các mô chưa biệt hóa là những phần của cây xanh có sự phát triển. Hầu hết các cây phát triển về đường kính và chiều cao cành, đường kính và chiều dài của rễ. Tuy nhiên cọ chỉ phát triển ngọn mà không phát triển thân. Hình dạng của cây được kiểm soát bởi hướng của cành cây và sự nổi trội ở phần ngọn. Thay đổi môi trường hoặc các hoạt động quản lý để giảm tác động tiêu cực và lựa chọn đúng loại cây ở đúng chỗ sẽ thúc đẩy sự phát triển và sức sống lâu bền của cây xanh.

   Và cuối cùng khi khi cây lớn lên, liệu nhà tổ chim có cao lên theo và vượt khỏi tâm với của chúng ta? Không! Tại sao không? Nhớ rằng cây chỉ phát triển về chiều cao ở các mô ngọn ở đầu các cành. Ở mức chiều cao của tổ chim, chỉ có đường kính thân là phát triển thôi.

   Tài liệu tham khảo

   1. Kramer, P.J., and T.T. Kozlowski. 1979. Physiology of woody plants. Academic Press, New York. 811 pp.
   2. Moll, G. 1992. Trees in the red. Urban Forests. American Forests. Washington, D.C. Feb./Mar. 10.
   3. Sands, R., and G.D. Bowen. 1978. Compaction of sandy soils in radiata pine forests. II. Efects of compaction on root coniguration and growth of radiata pine seedlings. Aust. For. Res. 8:163-170.

   Đọc thêm về sự phát triển của cây xanh

   1. Bell, A.D. 1991. Plant Form: An Illustrated Guide to Flower- ing Plant Morphology. Oxford Univ. Press. New York. 341 pp.
   2. Corner, E.J.H. 1966. he Natural History of Palms .Univ. Cal. Press. Berkeley. 393 pp.
   3. Fahn, A. 1991. Plant Anatomy. Fourth edition. Pergamon Press. Oxford. 588 pp.
   4. Harltey, C.W.S. 1977. he Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.). Second edition. Longman. London. 806 pp.Harris, R.W. 1992. Integrated Management of Landscape Trees, Shrubs, and Vines. 2nd edition. Prentice-Hall. New Jersey. 674 pp.
   5. Kozlowski, T.T. 1971. Growth and Development of Trees. Vol. I. Academic Press. New York. 443 pp.
   6. Kozlowski, T.T., P.J. Kramer and S.G. Pallardy. 1991. he Physiological Ecology of Woody Plants. Academic Press. New York. 657 pp.
   7. Laetsch, W.M. 1979. Plants - Basic Concepts in Botany. Little, Brown and Company. Boston. 510 pp.
   8. Mosbrugger, V. 1990. he Tree Habit in Land Plants. In: S. Bhattacharji, G.M. Friedman, H.J. Neugebauer, and A. Seilacher (eds.). Lecture Notes in Earth Sciences , Vol. 28. Springer-Verlag. Berlin. 161 pp.
   9. Uhl, N.W. and J. Dransield. 1987. Genera Palmarum. A Classiication of Palms Based on the Work of Harold E. Moore, Jr. Allen Press, Lawrence, Kansas. 610 pp.
   10. Wilson, B.F. he Growing Tree. 1984. Univ. Mass. Press. Amherst. 138 pp.

   Lời cảm ơn

   Gilman, Bill Hub- bard, Bira Malavasi, và Tim White. Chân thành cảm ơn Bira Malavasi vì những bức hình về sự phát triển của cây sử dụng trong bài viết.

   Bảng 1. Độ nén của đất ảnh hưởng xấu đến sự phát triển rễ và chồi non: Loài thông Monterey phát triển kém trong nghiên cứu này (Nguồn: Sands và Bowen 1978).   Nhóm dịch: HMU English Club
   Nguồn: How Trees Grow in the Urban Environment
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác
  • Đọc nhiều