• Bệnh thường gặp

    • Chẩn đoán và điều trị loãng xương (osteoporosis)

      Chẩn đoán và điều trị loãng xương (osteoporosis) 

      Loãng xương (Osteoporosis) là một rối loạn chuyển hoá của bộ xương gây tổn thương sức mạnh của xương đưa đến tăng nguy cơ gẫy xương. Sức mạnh của xương bao gồm sự toàn vẹn cả về khối lượng và chất lượng của xương.