• Cập nhật kỹ thuật cấp cứu ngừng tuần hoàn (2012 - 2013)

     14,659

   08:50 | 13/02/2014

   Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã sắp xếp lại thứ tự các bước trong "Hướng dẫn cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản theo các bước ABCs năm 2010" sang Hướng dẫn theo các bước AB-CABs. Để biết rõ chi tiết, xin tham khảo thêm tại đây: 2012-2013 CPR GUIDELINES VIDEO - 'ABCDS' IS NOW 'AB-CABS'

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều