• Cập nhật can thiệp nội mạch trong nhồi máu não cấp

   27-10-15, 17:43
   Cập nhật can thiệp nội mạch trong nhồi máu não cấp
   Hội nghị can thiệp tim mạch (25/102015) - Cập nhật can thiệp nội mạch trong nhồi máu não cấp.
   TS. BS. Mai Duy Tôn
   Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác