• Cá chết do nguyên nhân nào?

   25-04-16, 14:55
   Cá chết do nguyên nhân nào?
   Rất nhiều, nhưng không phải tất cả, cá chết vào mùa hè là do nồng độ oxy hòa tan ở trong nước thấp. Cá, cũng như tất cả các dạng sống phức tạp khác, đều cần oxy để tổn tại. Chúng lấy oxy dưới dạng hòa tan ở trong nước. Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất là cần có thiết bị sục khí, như máy sủi bọt, trong bể cá ở nhà bạn.

   CÁ CHẾT DO NGUYÊN NHÂN NÀO?

   Rất nhiều, nhưng không phải tất cả, cá chết vào mùa hè là do nồng độ oxy hòa tan ở trong nước thấp. Cá, cũng như tất cả các dạng sống phức tạp khác, đều cần oxy để tổn tại. Chúng lấy oxy dưới dạng hòa tan ở trong nước. Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất là cần có thiết bị sục khí, như máy sủi bọt, trong bể cá ở nhà bạn.

   Nước ấm giữ được ít oxy hòa tan hơn nước lạnh, do vậy mùa hè là thời điểm mà cá có thể có khoảng thời gian khó nhận đủ oxy. Những sinh vật khác cũng sử dụng oxy, bao gồm các loại tảo phát triển vào mùa hè và các loại vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ. Vào ban ngày, các loại tảo tạo ra oxy thông qua quá trình quang hợp, nhưng vào ban đêm, khi quá trình quang hợp dừng lại, những loại tảo này và các vi sinh vật khác vẫn tiếp tục hô hấp và tiêu thụ oxy.


   Rất nhiều cá tại vịnh Narragansett bơi vào vùng nước cạn, ấm và nghèo oxy của vịnh, việc chúng sử dụng hết oxy hòa tan trong nước đã gây ra tình trạng hỗn loạn này trên bờ biển.

   Vì vậy, vào những đêm mùa hè nóng nực, nồng độ oxy hòa tan đôi khi xuống quá thấp đối với cá, và cá chết hàng loạt có thể xảy ra. Điều này có thể xảy ra như là hậu quả của các điều kiện hoàn toàn do tự nhiên, hoặc bởi vì các hoạt động của con người trong việc bổ sung chất dinh dưỡng, ni-tơ, phốt-pho,... vào hệ thống nước. Chất dinh dưỡng đến từ nhiều nguồn: phân bón (fertilizers), các phương tiện giao thông (automobiles), nước thải (sewage), phân chuồng (manure), và các chất khác. Quá nhiều chất dinh dưỡng có xu hướng làm tăng tốc độ phát triển của các loại tảo và làm giảm lượng oxy hòa tan có sẵn trong nước. Nồng độ oxy hòa tan thấp cũng có thể do các yếu tố khác, ví dụ như việc xối hoặc tuần hoàn hệ thống nước kém, không hoặc ít nạo vét, hoặc một cơn mưa bất trợt sau một đợt khô dài.

   Cá chết cũng có thể xảy ra như là hậu quả của các hợp chất độc hại được thải vào một vùng nước. Để điều này xảy ra, các hợp chất độc hại phải có nồng độ khá cao. Trong một vùng nước rộng (chẳng hạn như vịnh Chesapeake), điều này đòi hỏi một lượng rất lớn các hợp chất độc hại, và vị trí xả thải phải khá gần với cá bị ảnh hưởng.

   Nguyễn Duy Gia
   HMU English Club
   Nguồn: http://water.usgs.gov/edu/qa-chemical-fishkills.html
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác