• Biện pháp ngừa thai bằng hormon hiện đại và nguy cơ ung thư vú

   07-12-17, 21:49
   Biện pháp ngừa thai bằng hormon hiện đại và nguy cơ ung thư vú
   Nguy cơ ung thư vú cao hơn ở những phụ nữ đang sử dụng hoặc gần đây có sử dụng các biện pháp ngừa thai bằng hormon hiện đại, và yếu tố nguy cơ này tăng lên khi thời gian sử dụng lâu hơn; tuy nhiên, sự gia tăng tuyệt đối nguy cơ là nhỏ.
   BIỆN PHÁP NGỪA THAI BẰNG HORMON HIỆN ĐẠI VÀ NGUY CƠ UNG THƯ VÚ

   Có rất ít bằng chứng khoa học cho thấy liệu biện pháp ngừa thai bằng hormon hiện đại có liên quan tới nguy cơ ung thư vú gia tăng hay không.

   Ngày hôm nay (7/12/2017), trên tạp chí y học NEJM có công bố một bài báo khoa học mà trong đó các tác giả đã công bố kết quả đánh giá mối quan hệ giữa việc sử dụng biện pháp ngừa thai bằng hormon và nguy cơ ung thư vú xâm lấn trong một nghiên cứu thuần tập theo thời gian trên toàn quốc (nationwide prospective cohort study) liên quan tới tất cả phụ nữ ở Đan Mạch từ 15 đến 49 tuổi chưa bị ung thư hoặc thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và không điều trị vô sinh. Các cơ quan đăng ký trên toàn quốc đã cung cấp thông tin cập nhật cá nhân về việc sử dụng biện pháp ngừa thai bằng hormon, chẩn đoán ung thư vú và các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn.

   Trong số 1,8 triệu phụ nữ được theo dõi trong vòng trung bình 10,9 năm (tổng cộng có 19,6 triệu người-năm [a total of 19.6 million person-years]), thì có tới 11517 trường hợp ung thư vú xảy ra. Khi so sánh với những phụ nữ không bao giờ sử dụng biện pháp ngừa thai bằng hormon, thì yếu tố nguy cơ tương đối ung thư vú ở tất cả những người đang sử dụng và gần đây có sử dụng biện pháp ngừa thai bằng hormon là 1,20 (95% confidence interval [CI], 1.14 to 1.26). Nguy cơ này tăng lên từ 1,09 (95% CI, 0.96 to 1.23) đối với người sử dụng dưới 1 năm đến 1,38 (95% CI, 1.26 to 1.51) đối với người sử dụng trên 10 năm (P = 0,002).

   Sau khi ngừng dùng biện pháp ngừa thai bằng hormon, nguy cơ ung thư vú vẫn cao hơn ở những phụ nữ đã sử dụng các biện pháp ngừa thai bằng hormon trong ít nhất 5 năm so với những phụ nữ không sử dụng các biện pháp ngừa thai bằng hormon. Các ước lượng nguy cơ liên quan tới đang sử dụng hoặc gần đây có sử dụng các biện pháp ngừa thai kết hợp (estrogen - progestin) đường uống khác nhau thay đổi giữa 1,0 và 1,6. Những phụ nữ đang sử dụng hoặc gần đây có sử dụng dụng cụ trong tử cung phóng thích progestin (progestin-only intrauterine system) cũng có nguy cơ ung thư vú cao hơn những phụ nữ không bao giờ sử dụng các biện pháp ngừa thai bằng hormon (relative risk, 1.21; 95% CI, 1.11 to 1.33).

   Toàn bộ sự gia tăng tuyệt đối ung thư vú được chẩn đoán trong số những phụ nữ đang sử dụng hoặc gần đây có sử dụng bất cứ biện pháp ngừa thai bằng hormon nào là 13 (95% CI, 10 to 16) trên 100.000 người-năm hoặc có thêm khoảng 1 phụ nữ bị ung thư vú cho mỗi 7690 phụ nữ sử dụng biện pháp ngừa thai bằng hormon trong 1 năm.

   Như vậy, nguy cơ ung thư vú cao hơn ở những phụ nữ đang sử dụng hoặc gần đây có sử dụng các biện pháp ngừa thai bằng hormon hiện đại, và yếu tố nguy cơ này tăng lên khi thời gian sử dụng lâu hơn; tuy nhiên, sự gia tăng tuyệt đối nguy cơ là nhỏ.

   1. Mørch L.S., Skovlund C.W., Hannaford P.C. et al. (2017). Contemporary hormonal contraception and the risk of breast cancer. N Engl J Med, 377(23), 2228-39.
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác
  • Đọc nhiều