• Biển người đứng dưới mưa tiễn đưa 18 liệt sỹ về đất mẹ

     3,963

   19:09 | 11/07/2014

   (Dân trí) - 11 giờ trưa, khi lễ truy điệu diễn ra trời Hà Nội bất chợt đổ mưa lớn.Trong số 18 chiến sỹ hy sinh có nhiều chiến sỹ tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp lập gia đình. Nguồn: Dân trí

   Comments Leave Comment

   Click here to log in