• Bác sĩ Nội trú chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh (2015)

     8,905

   00:14 | 07/02/2015

   Kỷ niệm 10 năm họp mặt truyền thống (2005 - 2015) của đại gia đình các Bác sĩ Nội trú bệnh viện chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh - Đại học y Hà Nội

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

  • Đọc nhiều