• Angiotensin II làm tăng huyết áp một cách có hiệu quả ở bệnh nhân sốc giãn mạch

   03-08-17, 22:40
   Angiotensin II làm tăng huyết áp một cách có hiệu quả ở bệnh nhân sốc giãn mạch
   Sốc giãn mạch không đáp ứng với các thuốc co mạch liều cao liên quan tới tỷ lệ tử vong cao. Hiệu quả của angiotensin II trong điều trị bệnh nhân có tình trạng này được nghiên cứu trong thử nghiệm ATHOS-3, đây là thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, đa trung tâm giai đoạn III về hiệu quả của LJPC-501 (angiotensin II) trong điều trị bệnh nhân sốc giãn mạch kháng với catecholamine [1].


   Bệnh nhân sốc giãn mạch, đang điều trị bằng norepinephrine với liều tối thiểu 0,2 μg/kg/phút hoặc các thuốc co mạch khác với liều tương đương, được chia ngẫu nhiên vào hai nhóm: phối hợp truyền tĩnh mạch angiotensin II hoặc phối hợp truyền tĩnh mạch giả dược. Kết quả chính (primary end point) là sự đáp ứng liên quan tới huyết áp động mạch trung bình (MAP) tại thời điểm 3 giờ sau khi bắt đầu truyền, đáp ứng được xác định là tăng thêm tối thiểu 10 mmHg hoặc đạt tối thiểu 75 mmHg mà không phải tăng liều thuốc co mạch.

   Kết quả cho thấy có 321 bệnh nhân được can thiệp nghiên cứu (163 bệnh nhân được truyền angiotensin II, và 158 bệnh nhân được truyền giả dược) và đưa vào phân tích. Kết quả chính (primary end point) đã đạt được ở nhóm bệnh nhân được truyền angiotensin II (114/163 bệnh nhân, 69.9%) với tỷ lệ cao hơn có ý nghĩa thống kể so với nhóm được truyền giả dược (37/158 bệnh nhân, 23.4%) (odds ratio, 7.95; 95% confidence interval [CI], 4.76 to 13.3; P<0.001).

   Kết luận cuối cùng cho thấy angiotensin II làm tăng huyết áp một cách có hiệu quả ở bệnh nhân sốc giãn mạch không đáp ứng với liều cao các thuốc co mạch thông thường.

   Để có thêm thông tin về thử nghiệm ATHOS-3 cũng như vai trò của angiotensin II trong sốc giãn mạch không đáp ứng với các thuốc co mạch liều cao, các bạn có thể tham khảo thêm bài báo khoa học mới công bố trên NEJM [2].

   [1] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02338843
   [2] http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1704154

   Hà Phương
   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Tin khác
  • Đọc nhiều