Với mong muốn tạo ra diễn đàn và website cập nhật và mang đến những thông tin da liễu cho cộng đồng, chia sẻ ca lâm sàng, tài liệu, hỏi đáp cho mọi người.
website: dalieuvn.net được tạo ra và đang được phát triển.
Mọi người ủng hộ.