Hôm nay em mới vào đây toàn thông tin hay quá, vậy mà giờ em mới biết để vào học hỏi. Từ giờ em sẽ vào thường xuyên hơn