Nói là phải kiêng chứ khó lắm. Tính chất công việc cũng như cuộc sống không thể kiêng hoàn toàn được nhất là trong xã hội hiện nay. Đúng là bị bệnh này khổ thật, đau đến tận xương tủy.