Chào mọi người.
CHo em hỏi mẹ của em bị bệnh bướu cổ do thừa I Ốt. Liệu bệnh này chữa có khỏi hẳn không hay vẫn bị tái phát lại.
Cảm ơn.