Một phần nhỏ kiểu ghế phóng thông thuoc dieu tri tim mach thường là khoảng 50-65 phần trăm, như là luôn luôn một số máu trái tại Trung tâm sau khi mỗi nhịp tim. Một số người bị suy tim có một bình thường phóng phần nhỏ, do đó, phần nhỏ phóng được sử dụng cùng với các xét nghiệm khác để giúp chẩn đoán suy tim. Sau khi một chẩn đoán, bác sĩ của bạn có thể thảo luận về 'giai đoạn' hoặc 'lớp' suy tim của bạn. Chúng ta có bốn lớp học, mà dựa trên các triệu chứng của bạn và làm thế nào chúng ảnh hưởng đến bạn. Số lớp bạn đang ở trong, càng nghiêm trọng của bạn suy tim đã trở thành. Nó cũng có thể di chuyển giữa các giai đoạn như bạn có thể thuoc dieu tri benh tim có tập nơi suy tim của bạn là tồi tệ hơn vì các sự kiện khác, chẳng hạn như một cơn đau tim hơn nữa. Những gì phương pháp điều trị có sẵn cho suy tim? Trong khi không có một chữa bệnh cho suy tim tại thời điểm này, các phương pháp điều trị có sẵn để kiểm soát triệu chứng đang giúp đỡ nhiều người sống cuộc sống đầy đủ và hoạt động. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc mà sẽ giúp kiểm soát huyết áp của bạn và giúp các hành động bơm của trái tim của bạn. Họ cũng sẽ cung cấp cho bạn lời khuyên về thực hiện thay đổi lối sống của bạn chẳng hạn như cắt giảm trên muối, mà sẽ giúp kiểm soát huyết áp của bạn, và ngừng hút thuốc. Một sự kết hợp của thuốc và thay đổi lối sống hy vọng sẽ giúp bạn tiếp tục làm những điều bạn thích, bằng cách giúp bạn quản lý các triệu chứng của bạn và giữ tình trạng của bạn càng ổn định càng tốt. Một số người bị suy tim sẽ hưởng lợi từ một sứ giả hoà bình hoặc ICD. Bác sĩ của bạn sẽ nói chuyện với bạn về các phương pháp điều trị nếu họ là phù hợp với bạn. Chiến đấu cho một chữa bệnh Tại thời điểm này, nếu bạn có một cơn đau tim của bạn cơ tim bị thiệt hại có thể không bao giờ được sửa chữa. Nhưng với các tiến bộ gần cây thuốc chữa bệnh tim đây trong y học tái tạo, sửa chữa một trái tim bị hư hỏng là một mục tiêu thực tế. Chúng tôi đã đưa ra của chúng tôi chương trình nghiên cứu tham vọng nhất được nêu ra để tiến bộ của Vương Quốc Anh chống lại suy tim-kháng cáo Mending phá vỡ trái tim của chúng tôi.