Propellerads
  • Kỹ thuật mở khí quản (surgical tracheostomy)

     5,332

   08:47 | 13/02/2014

   Mở khí quản là tạo ra một đường thông khí tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không khí không đi qua mũi họng khi thở. Mục đích nhằm giảm bớt khoảng chết đường hô hấp và đảm bảo thông khí tốt từ khí quản tới phế nang.

   Comments Leave Comment

   Click here to log in

   Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới